Flugor för fisket i Norrbotten

skomakarenTorrLiten (1K)

De torrflugor som jag tycker är de bästa för flugfisket efter öring och harr här uppe i Norrbotten.


Pheasant-tailLiten (1K)

Nymfer och puppor som är testade i flera vattendrag med gott resultat.


violettZuluLiten (3K)

Klassiska och nya effektiva våtflugor för flugfisket i norr.