Fiskar i Norrbotten
Lax vår största ädelfisk som ännu varje år vandrar upp och leker i Råne, Kalix och Torne älv.
Öringen som är en av våra vanligaste fiskar. Tyvärr så fångas många innan de hinner växa upp av så kallade bäckmetare.
Harren finns ännu ganska talrikt i våra strömmar och även i lämpliga sjöar.
Sik en fisk som ibland uppträder i mängd. Speciellt när den vandrar upp för att leka i våra älvar.
Rödingen som kan nå rekordvikter om omständigheterna är gynnsamma. Främst en fisk som trivs i våra fjällsjöar.
Gäddan en fisk som är både älskad och hatad. En glupsk rovfisk som äter allt som kommer i dess väg och en strålande sportfisk.
Abborren trivs nästan överallt från surpölen i myren till skärgården. En överlevare som i större storlekar är en riktigt rolig sportfisk.
Id en underskattad sportfisk som verkligen kan fightas om den fastnar på kroken.
Mört som inte trivs i surt vatten och egentligen är en ganska känslig fisk.
Invandrare från Amerika
Regnbåge och Bäckröding som inplanterats i många sjöar och vattendrag i Norrbotten.