Siken (Coregonus lavaretus) är en fisk som stått för en stor del av kosten efter älvdalarna, sjöarna och kusten i Norrbotten. Det är en av våra mindre uppskattade sportfiskar trots att den tillhör laxsläktet. Sikens mun är liten, anpassad för liten föda. Ryggens färg skiftar i grå, blå eller brungrönt. Sidorna är silverglänsande. Fenorna är gråaktiga, grönbruna eller delvis rödbruna. Ögat är vitt eller gult. Siken finns i en rödaktig variant i vissa sjöar bl.a. Bönträsket väster om Ängesån.

Mina kontakter med sik och sikfiske har varit få, men ofta har den lite större siken tagit på samma flugor som harren vid samma tillfälle. T.ex. har vi fått sik på E-12an. Det är en fisk som jag fått som bonus när jag varit ute efter harr eller öring. Rökt eller halstrad kan den vara en delikatess.

Men som med alla annan fisk, ta upp fisk med måtta. Om du har barn, så kanske de vill fiska i samma vatten som du och få vild fisk i otämjda strömmar.