T fiskar som med omfattande utplantering blir allt vanligare i svenska sjöar är Regnbågen (Oncorhynchus mykiss) och Bäckrödingen (Salvelinus fontinalis) två importer från USA.

Regnbågen eller Rainbow trout som den heter i Amerika, är den mer populära trots att den är den mer försurningskänsliga av de två optimalt ph är över 6,2. Men dess höga tillväxttakt,väger ca: 1kg efter 3-4 år och höga maximivikt parad med en riktig fighterinstinkt gör den till en populär sportfisk. Den leker på våren i strömmande vatten med hög alkalitet.

Regnbåge på engelska Rainbow Trout (7K)

Bäckrödingens förmåga att tåla låga ph-värden ner till ph 4,5 och kunna leva i små bäckar är dess plus. Vattnet bör vara klart och syrerikt. Minus är att den ej når högre vikt än ca: 3,5 kilo och inte anses vara en lika stor fighter som Regnbågen. Den leker på hösten. Tyvärr kan den bli ett plågoris i vissa vatten, där den tränger undan öringen.

©Jan Nylund