Laxen (Salmo salar) är vår största ädelfisk som enligt litteraturen kan väga upp till 45 kilo. Den vandrar upp i älvarna för att leka med en medelhastighet av 6,4 km per dag. Laxen kan forcera hinder med hopp upp till 3,7 m. Honan lägger upp till 20 000 romkorn vid leken som inträffar i oktober eller november. Trots rovfisket ute på Östersjön så stiger laxen fortfarande upp i våra älvar och vi har med glädje kunnat se att det har blivit fler laxar i våra Norrbottniska älvar.

Fisket i Jokkfall verkar fortfarande vara bra. Jag var förbi sommaren 2007 och en lokal fiskare hade fått upp en lax och tappat två på en kväll. Tunga drag var det som gällde i högvattnet som dominerade säsongen 2007. Det gällde att få ner draget eller flugan till fisken som stod nära botten.

Intill fallet finns en trevlig liten servering där man kan titta på fångststatistik, bilder på laxar och lyckliga fiskare medan man dricker en kopp kaffe eller äter en bit mat. Campingen ligger alldeles intill. Men även Kamlungeforsen, Räktforsen, forsarna vid Ansvar och Narken är bra fiskeplatser. Fiske från båt är en fördel i stora delar av älven, eftersom älven är stor och bred.

En älv som tidigare varit bra för flugfiske efter lax är Ängesån ett biflöde till Kalix älv. Där fångades säsongen -97 ca: 600 laxar. Ängesån har också ett bra harr och öring fiske. Om du gillar öringfiske finns Lina älv som rinner ut i Ängesån vid Linafallet. Torneå älv bjuder också på ett fiske i världsklass efter stor lax.

salmon2 (6K)