H arren (Thymallus thymallus) är en fisk som finns över hela Norrbotten, från kust till fjäll, genom Tornedalens jokkar och högt upp vid treriksröset. Det är en fisk som du hittar nästan överallt i Norrbotten, från kustens långsmala harrar till strömmarnas lite fetare harr. Harren är en fisk som följt mig genom livet, från det jag var liten och fångade harryngel i glasburkar, tills i dag.

Harren leker på våren och är den enda vårlekande salmoniden i Norrbotten om man räknar bort regnbågen. Harren föredrar steniga bottnar där den kan leta efter larver, snäckor och andra småkryp mellan stenarna. En bra harrbiotop är en ström där det finns forssträckor med lugnare stryckor som är lite djupare och där strömmen är jämnare. I groparna med djupare vatten och jämnare ström står den större harren. Ett annat bra ställe för stor harr är forsnacken och i slutet på forsarna där strömmen börjar dö ut.

Bra harrflugor liknar harrens naturliga föda t.ex. husmakar, dagsländor, nattsländor, nattsländepuppor och dagsländenymfer. Flugor som E-12:an, imitationer av husmaskar, klinkhammer, superpuppan, brun och gul forsslända och olika immitationer av nattsländepuppor är bra flugor vid harrfiske.

Alla insekter som rör sig på i eller faller ner på vattnet äts av harren. För det mesta tar harren den insekt som är i majoritet på eller i vattnet men ibland så föredrar den någon annan insekt av någon outgrundlig anledning.

harr_Jaurekaska (7K)

Att fånga en stor harr på en fluga du bundit med en insekt som förebild är väldigt roligt, speciellt om fisket tidigare inte varit bra. Jag ska väl också nämna att harren även finns i vissa sjöar och inte bara i strömmande vatten. Men för mig är fiske efter harr ett fiske i strömmande vatten.