Ö ringen (Salmo trutta) är en fisk som trivs i väldigt olika miljöer från fjällen till havet. Det är en fisk som förr, fanns nästan överallt i Sverige, från Skåne till Treriksröset. Men efter alla regleringar av vattendrag och flottnings-rensningar har många öringbiotoper för-störts. På 50-talet tillkom föroreningar av vattendragen i stor skala som gjorde att öringen tillsammans med många andra fiskarter försvann från många vattendrag

Här i Norrbotten har man startat en restaurering av vattendragen, som om tio till femton år skall leda till att öringen ska öka i antal och där den helt försvunnit skall den åter komma tillbaka. Jag tror att ett varierat utbud av fiskemöjligheter kan vara ett viktigt motivation när man väljer var man ska tillbringa sin semester eller kanske en långhelg. Rent vatten och en trevlig miljö är aldrig  negativt vare sig för vi som bor här eller för besökare. Jag tycker att både öring och harrfisket har sin egen tjusning.

Men för mig och alla andra som läst Engelska böcker om flugfiske är öringfisket lite speciellt. Svårighets-graden är väl likadan och att ge några generella råd vore väl att öringen när den växt till sig går över till fiskdiet. Men den är inte omöjlig att få på torrfluga eller nymf om omständigheterna är de rätta. Den lite mindre öringen har insekter som huvudföda och brukar vara lättare att fånga. De bästa flugorna för öring är desamma som för harr och om du kompletterar med några streamers så bör du kunna lura även den riktigt stora öringen.

En bra fluga för stor öring är Brun nattslända, Montana nymf och som streamer en Thunder Creek variant. Leta efter den större öringen i selen bakom en stor sten i slutet av en fors. Öringen lever sitt liv som yngel och så kallad bäcköring i bäckar och mindre vattendrag. När den växt till sig lite går den ut i sjöar eller ett större vattendrag.

Du som letar efter stor öring bör koncentrera dig på fiske i älvar, större åar och sjöar. Jag anser att fiske efter yngel i bäckarna med metspö så kallat bäcköringfiske är slöseri med resurser, de öringar som dras upp kunde om de fått växa till sig utgjort en bra fiskeresurs och inte minst skulle chansen att de hunnit leka ökat.

Allt fiske borde inrikta sig på de fullvuxna individerna och inte på yngel som väger ett par hekto eller till och med mindre. Jag tror inte att någon anser det vara sportfiske att dra upp hundratals yngel från öringbäckarna. Om man menar allvar med försöken att öka öringstammen bör allt fiske efter bäcköring upphöra.

Så du som är en seriös flugfiskare håller nog med om att en öring på ett kilo är att föredra framför en som kanske inte ens nått hektot. Att ge några generella råd när det gäller flugfiske är väl att studera insektslivet och om du fiskar med streamer att försöka efterlikna den småfisk som finns i vattendraget. Lycka till med ditt fiske och hoppas du får din drömöring i sommar.

Insjö-öring på engelska Brown Trout (8K)