G äddan(Esox Lucius) är en fisk som finns i sjöar och vattendrag från fjällen och till slättlandssjöarna. Även Östersjön är på grund av sin låga salthalt en lämplig biotop för Esox Lucius vilket inte minst syns i rekordtabellerna. Maximal längd ligger kring 1,5 meter. Gäddan är den fisk som jag fiskat sedan jag var 9 år gammal och fick mitt första kastspö.

Att fiska gädda är bland de enklaste fiske man kan ägna sig åt. Gäddan hugger efter allt som blänker. Det är en rovfisk som äter allt, även sina artfränder. En stor gädda äter helst stora fiskar men kan även hugga efter något litet om det råkar komma i närheten av gäddan. Att föreslå en fluga till gädda får bli något stort som blänker eller en vit fluga med silver, bara den syns tydligt och rör sig lockande.

Gäddan leker på våren strax efter islossningen och är lättast att fånga strax efter leken. Men vill du fånga en riktigt tung gädda bör du fånga den strax före leken när den är tung av rom. Men det kan vara lättare sagt än gjort. Gäddan är före leken lite trög och inte så intresserad av att äta, alltså svårfångad. Därför kan det vara idé att försöka fånga storgäddan på hösten när den ätit sig stor och fet hela sommaren. Den är inte heller då så svår att fånga som strax före leken.

Själv fiskar jag gädda i Persöfjärden utanför Luleå, en plats med gott om stor gädda. När jag är upp till Tornedalen brukar jag fiska i Teurajärvi en sjö med storvuxen gädda och abborre. Min egen erfarenhet är att de stora gäddorna går ganska djupt mitt på sommaren. Med stora gäddor menar jag de över 7 kilo. En blåsig och kylig dag mitt på sommaren kan också vara bra om du är ute efter stor gädda.

De dagar när man är ute efter stor gädda kan ibland ge bifångster som man inte räknar med, jag har fått både grov abborre och id på stora vobblers. Så bli inte förvånad om en abborre kring kilot hugger på din största vobbler när du fiskar efter storgäddan. Flugfiske efter stor gädda har jag också prövat på, med gott resultat!

©Jan Nylund

Arctic Pike (12K)