Vad kan du om fiske och fiskar?

Fråga 1

Lough Corrib är en sjö i?

Skottland

Wales

Irland

USA

gif

Fråga 2

Vad är Laxens latinska namn?

Thymallus thymallus

Salmo salar

Salvelinus fontinalis

Salmo trutta

gif

Fråga 3

Vad betyder beteckningen DT på en fluglina?

Levellina för flugfiske

Fluglina med taperad kastklump

Dubbeltaperad lina

Dust timing (extra bra på att tima kasten)

gif

Fråga 4

Siken är en vanlig fisk i Svenska vattendrag. Vad heter den på latin?

Coregonus lavaretus

Salmo Salar

Salvelinus fontinalis

Salmo trutta

gif

Fråga 5

Vilken av dessa fiskar är känsligast för försurning?

Bäckröding

Mört

Regnbåge

Öring

gif

Fråga 6

Vilken insekt ska torrflugan Europa 12 föreställa?

Nattslända

Bäckslända

Trollslända

Dagslända

gif

fråga 7

Nymfen Pheasant tail föreställer en?

Nattsländenymf

Husmask

Dagsländenymf

Trollsländenymf

gif

Fråga 8

Vestre Jakobselv är en älv på?

Varangerhalvön

Vestlandet i Norge

Rogaland

Helgeland

gif

Fråga 9

Från vilken fågel får man vingen till Europa 12:an?

Rödhake

Gräsandshona

Bläsandshona

Nötskrika

gif

Fråga 10

Narken som jag skriver om, är en by som ligger vid?

Kemi älv

Kalixälven

Torneå älv

Torneträsk

gif

Fråga 11

I kraftverksdammar bildas?

Växthusgaser i samma omfattning som i ett kolkraftverk.

Extra mycket näring som kommer fisken tillgodo.

Inget alls som är skadligt.

Mer is som orsakar kallare vintrar.

gif

Fråga 12

Harren leker på?

Våren

Sommaren

Hösten

Vintern

gif