Vattenkraften producerar turbinlax

Turbinsmolt

Efter att ha hört så mycket gott om den rena goda elproducenten vattenkraften och de utmärkta laxtrapporna förbi kraftverken. Så tänkte jag till, läste lite och skrev sedan ner mina slutsatser.

Vi har flera älvar med laxtrappor förbi kraftverken i älvarna. Laxen går upp i älven leker ovanför kraftverken och allt är än så länge, gott och väl.

Men när smolten växt upp och ska vandra ner mot havet så är det inte bara gäddor, mäsar och andra fiskätare som fisken ska se upp med. Den största faran för de smolt som vandrar ner är kraftverksturbinerna, som producerar både el och turbinfisk. De dödar upp till 96 % av smolten och om resten överlever någon längre tid efter att ha passerat genom en eller i värsta fall flera turbiner, låter jag vara osagt.

vattenkraft (5K)

När man vet det här, så tycker jag att man ska sluta att bygga laxtrappor förbi våra vattenkraftverk. I en älv med utbyggd vattenkraft så kan ju laxtrapporna göra att fisken lockas att leka högre upp i älven. Vilket ger som resultat att avkomman blir mald till fiskfärs i turbinerna, istället för att vandra ut i havet.

Det är bara att inse faktum: Ett vattenkraftverk innebär slutet för allt laxfiske ovanför kraftstationen. Istället för fiskvandringsvägar förbi kraftverken är det klokare att underlätta reproduktionen nedströms kraftverket.

I de älvar som har helt utbyggd vattenkraft borde man inse att sportfisket efter laxartade fiskar är ett passerat kapitel. Jag anser att de som fiskar i de helt utbyggda älvarna ska se sanningen i vitögat och inse att man från att ha varit Laxfiskare blivit Braxfiskare.

Att med artificiella metoder försöka hålla igång ett fiske som i längden är dömt att dö ut. Drar bara ut på det oundvikliga slutet.

Man kan inte äta kakan och behålla den! Sluta att bygga ut vattenkraften och låt oss istället vårda det lilla vi har kvar, för framtida generationer.

Vattenkraftens nackdelar

 1. Lika mycket växthusgaser bildas i dammarna, som motsvarande kraftverk för fossila bränslen
 2. Dammhaverier kan inträffa med översvämningar som följd
 3. Ökad risk för urlakning av tungmetaller (gifter)
 4. Ädelfisken byts ut mot vitfisk (Lax mot Brax)
 5. Natursköna forsar byts ut mot grushögar, kanaler och betong
 6. Vattendraget blir väldigt fattigt på djur och växter
 7. Kan förstöra grundvattnet
 8. Lägre salthalt i havet (Bottenviken)
 9. Ökad algblomning efter kusten vid utbyggda älvar
 10. Djupbottnarna i havet dör i närheten av älvar med utbyggd vattenkraft
 11. Lekbottnar för laxartade fiskar försvinner
 12. Fiskens vandring förhindras
 13. Vattenkraftverksdammarna utarmas på näring
 14. Växtligheten längs en älv återhämtar sig aldrig efter en utbyggnad
 15. Orsakar jordskred
 16. Ändrat klimat i närheten av stora dammar
 17. Läckage av smörj-, hydral-olja o.s.v. från kraftverken. (Ett större utsläpp är dokumenterat i Lule älv)
Neon (17K)

Fördelar med vattenkraften

 1. Produktionen av el

Några referenser

 1. Vattenkraft och levande vattendrag? av Christer Nilsson Landskapsekologi, Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet
 2. Vanliga frågor om vattenkraft av Naturskyddsföreningen i Sverige.
 3. Miljökonsekvenser av dammbyggen Naturskyddsföreningen.
 4. Älvräddarnas hemsida
 5. Floran återhämtar sig inte längs utbyggda älvar av Roland Jansson.
 6. Sökte på damm brast hittade 29500 st år 2007 och 45 100 2012 Kolla själv

Flugfiske efter turbinlax 20-dec-2007 uppdaterad 18-maj-2012